Tìm hiểu Yêu cầu đối với giấy in sách: định lượng giấy, tỉ trọng, thớ giấy, tính chất bề mặt, tính chất cơ học, quang học của giấy in sách

Định lượng

Định lượng chuẩn của các loại giấy in sách thông dụng (g/m2):

– Giấy in sách: 60 – 120 g/m2 (± 5)

– Giấy in sách ảnh nghệ thuật: 90 – 350 g/m2 (± 5)

Tỉ trọng

Tiêu chuẩn của giấy cho in sách vào khoảng 0,5 – 1,35 g/cm3.

Thớ giấy

Thớ giấy phải song song với gáy sách.

Tính chất bề mặt

Tần số tram chuẩn dùng cho in sách của một số loại giấy:

Loại giấy in sách Tần số tram
Giấy báo 100 – 133 lpi
Giấy Ford 133 – 150 lpi
Giấy Couche tráng phấn 150 – 200 lpi
Giấy couche không tráng phấn 135 – 175 lpi

Tính chất cơ học

– Độ đàn hồi cứng: Đề nghị cho các loại giấy in sách là 85%.

– Độ bền kéo: Đề nghị cho các loại giấy in sách:

Chủng loại giấy Hướng song song (Nm/g) Hướng vuông góc (Nm/g)
Giấy in báo cuộn (40 – 50 g/m2) 45 – 60 _
Giấy ford (50 – 100 g/m2) 40 – 70 20 – 40
Giấy có tráng phấn
(135 – 180 g/m2)
170 – 195 80

 

– Độ bền nén: Đề nghị cho giấy in sách:

Chủng loại giấy Áp lực nén

(N/mm2)

Độ biến dạng tương đối Độ chặt của giấy khi nén
Giấy Couche
(Độ rỗng 30%)
0

164

320

0

6,8

8,5

1,1

1,18

1,21

Giấy ford
(Độ rỗng 63%)
0

164

320

0

16,6

28,5

0,56

0,67

0,79

– Độ bền uốn cong: Đề nghị cho giấy in sách:

Chủng loại giấy Hướng song song
(mNm – miliNewton.met)
Hướng vuông góc

(mNm – miliNewton.met)

Giấy tráng phấn
(120 – 135 g/m2)
65 45
Giấy ford
(80 – 100 g/m2)
39 17

Tính chất quang học

– Độ trắng: Độ trắng và độ bóng chuẩn đề nghị cho giấy in sách tiêu biểu:

Loại giấy L A B Độ trắng (%) Định lượng (g/m²)
1 Giấy tráng phấn bóng, wood-free 93 0 -3 85 115
2 Giấy tráng phấn matte, wood-free 92 0 -3 83 115
3 Giấy tráng phấn bóng, LWC 87 -1 3 70 65 – 70
4 Giấy in offset không tráng phấn, trắng 92 0 -3 85 115
5 Giấy in offset không tráng phấn, ngả vàng 88 0 6 85 115
Giới hạn biến đổi +/- 3 +/- 2 +/- 2

 

– Độ xuyên thấu (độ thấu quang hay độ đục): Độ xuyên thấu tham khảo cho giấy in thông thường:

              Chủng loại giấy Độ xuyên thấu
Giấy in báo
(40 – 50 g/m2)
6 – 10%
Giấy ford
(50 – 100 g/m2)
< 12%

 

– Độ bóng:

Bảng giá trị độ bóng chuẩn đề nghị cho các loại giấy dùng trong in sách theo các giá trị về tọa độ Lab, độ bóng và định lượng độ sáng ISO.

Loại giấy in sách Đặc trưng
L a b Độ bóng (%) Định lượng (g/m2)
Giấy có tráng phủ bóng 93 (95) 0 (0) -3 (-2) 65 115
Giáy có tráng phủ mờ 92 (94) 0 (0) -3 (-2) 38 115
Giấy có tráng phủ  – giấy cuộn 87 (92) -1 (0) 3 (-5) 55 70
Giấy không tráng phủ – trắng 92 (95) 0 (0) -3 (-2) 6 115
Giấy không tráng phủ – ngả vàng 88 (90) 0 (0) 5 (9) 6 115
Sai số ±3 ±2 ±2 ±5
Mẫu giấy đối chứng 94,8 0,9 2,7 70 – 80 150

 

Trên đây là các yêu cầu đối với giấy in sách. Thông tin theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN xxx:2010.

Xem thêm: kích thước bìa sách

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here